Verkopen?

1. Kennismaking: let’s meet

Benieuwd naar wie we zijn? Wij willen U ook graag leren kennen. Vrijblijvend komen wij bij U langs (of U bij ons) om onszelf, onze werkwijze en de kostprijs te bespreken. En uiteraard, wensen wij Uw eigendom grondig te bekijken en onze checklist met bouwtechnische en juridische parameters te overlopen.

Let’s meet

2. Waardebepaling: goed begonnen is half gewonnen

Een correcte prijszetting is van essentieel belang. Daarom vinden wij het belangrijk om hier veel tijd in te investeren en U een eerlijke en onderbouwde waardebepaling te geven. Deze schatting is vrijblijvend en gratis.

Een correcte prijszetting zorgt voor een vlotte verkoop en een sterke onderhandelingspositie.

Meten is weten, gissen is missen, gokken is dokken.
Vraag dus zeker onze professionele waardebepaling van bij de start.

3. Aan de slag: de administratie is ten onze laste. U volledig ontzorgen is ons doel

Elke makelaar stelt een verkoopdossier samen. Wij lezen het ook!
In samenspraak met U wordt er een dossier opgemaakt alvorens van start te gaan zodat U en de kandidaat-kopers volledig geïnformeerd zijn. Wij regelen de papiermolen en U kan eenvoudig meevolgen.

Wat bevat zo’n dossier. Onder meer: EPC attest, elektrische keuring, keuring stookolietank, stedenbouwkundige inlichtingen, kadastrale gegevens, bodemattest, bouwplannen, précontractuele informatie van de syndicus, conformiteitsattest, rooilijnplan, post interventiedossier, eigendomsakte, akte van erfopvolging,…

4. Een duidelijk geschreven opdracht

Na de bespreking van de prijs wordt er een duidelijke opdracht opgemaakt en getekend zodat alle afspraken vooraf vastgelegd zijn.

We’ll make you an offer you can’t refuse!

5. Het is zover ! Uw eigendom voorstellen aan het grote publiek

We bombarderen Uw woning op internetwebsites en sociale media. De bedoeling is dat niemand Uw vastgoed kan missen. Uiteraard letten we op de best mogelijk presentatie van Uw eigendom om het maximale uit de verkoop te halen.

 • professionele fotoschoot,
 • plattegrond van Uw eigendom,
 • doordachte mailing,
 • advertenties op alle grote immo portaalsites,
 • advertentie op eigen website en mailing naar eigen klantenbestand,
 • sociale media posts,
 • mooie presentatie van een te-koop-bord aan Uw eigendom zelf,
 • QR-codes in de publiciteit om snel gevonden te worden.

No time to waste: let’s go public

6. Plaatsbezoeken

Kandidaat kopers worden steeds begeleid door de makelaar bij elk bezoek aan Uw eigendom. Wij nemen ruim de tijd om de kopers hun vragen te beantwoorden, de sterke punten van de Uw vastgoed te benadrukken en oplossingen of duiding te geven bij eventuele bedenkingen voor de koper.

Wij gaan samen met U op zoek naar de meest geschikte manier om Uw vastgoed open te stellen voor bezoek. Individuele rondleidingen, opendeurdagen, afgesproken bezoekmomenten, ….
Uiteraard met respect voor de Corona-veiligheidsmaatregelen die op dat moment van toepassing zijn.

Let’s go on site

7. Onderhandelen met beide partijen tot een goed akkoord

Als vastgoedmakelaar is Maximm een bemiddelaar tussen koper en verkoper. Wij leiden de onderhandeling en brengen U als verkoper vlot tot bij een koper. Wij onderhandelen in samenspraak met U tot het beste resultaat bekomen is. Als derde partij zijn wij geschikt om te bemiddelen in soms moeilijke discussies en om deze toch tot een goed eind te brengen.

Negotiëren tot een mooi akkoord is ons gezamenlijk doel

8. Verkocht!

Wij stellen zelf de verkoopovereenkomst (compromis) op volgens de geldende wetgeving en de gemaakte afspraken tussen U en de kopers. Als CIB kwaliteitsmakelaar hebben wij juridisch sluitende documenten die steeds geactualiseerd worden door onze juridische dienst in overleg met het notariaat. Dit kan indien u dit wenst voor ondertekening door Uw notaris nagelezen worden.
Wij bezorgen de notarissen een exemplaar samen met het verkoopdossier.

Ook na de ondertekening van de verkoopovereenkomst (compromis) volgen wij de verkoop voor jullie verder op. We begeleiden U bij de formaliteiten van de authentieke akte en indien nodig zorgen wij voor de opmaak van een uitvoerige plaatsbeschrijving (verhuur, bezetting ter bede). Overnameformulieren voor energie en water worden voorbereid voor een vlotte overdracht.

Verkocht ! Closing a deal: we love it

9. Last but not least

 • Geen verkoop = geen ereloon.
 • Maandelijkse rapportering van het verloop tot op dat ogenblik en een eerlijke stand van zaken.
 • Wij geven kopers info in verband met mogelijke premies en belastingverminderingen.
 • Gratis ongevallenverzekering voor de koper voor het geval dat deze zou overlijden tussen compromis en notariële akte. Vraag ons gerust naar alle voorwaarden.
 • U bent eigenaar en U zal altijd dé beslissing nemen, wij omringen U enkel met het beste advies.
 • Dit alles tegen scherpe marktconforme erelonen.

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie!
Team Maximm